Chuyên mục: Combo - Máy bay không người lái

Drone cho SkyWay
Drone cho SkyWay

  Trong sự kiện báo cáo thường niên, EcoFest 2018, một bước phát triển mới đã được giới thiệu với công chúng: một nguyên mẫu của máy bay không người lái dựa


Sản phẩm của SkyWay
Sản phẩm của SkyWay

Tập đoàn SkyWay là một tập đoàn các công ty, được sáng lập bởi 1 doanh nhân, tác giả và nhà thiết kế chung của công nghệ chuỗi Unitsky, Giám đốc hai dự án


Tất cả có 2 kết quả.