Chuyên mục: Đầu Tư

Những video hữu ích cho cổ đông SkyWay
Những video hữu ích cho cổ đông SkyWay

  Thuyết trình dự án SkyWay Các video thuyết trình chính về công nghệ SkyWay và các trung tâm thử nghiệm vận tải đường dây tại Belarus và UAE. 1. SkyWay - CấuSản phẩm của SkyWay
Sản phẩm của SkyWay

Tập đoàn SkyWay là một tập đoàn các công ty, được sáng lập bởi 1 doanh nhân, tác giả và nhà thiết kế chung của công nghệ chuỗi Unitsky, Giám đốc hai dự án


Dự án SkyWay chuyển sang giai đoạn 14.2!
Dự án SkyWay chuyển sang giai đoạn 14.2!

Xin vui mừng thông báo, vào lúc 23:59 ngày 21.06 (giờ UTC+3) dự án SkyWay sẽ chuyển sang phân giai đoạn 14.2! Phân giai đoạn hiện nay đã được bắt đầu vào tháng 12.2019,

Tất cả có 7 kết quả.