Chuyên mục: Xe điện Unimobie

DỰ ÁN KAMA-1
DỰ ÁN KAMA-1

Công ty Universal Mobility đã sản xuất một mẫu tiền sản xuất của một chiếc xe điện đô thị Công việc trên KAMA-1 được thực hiện như một phần của dự án mang tên "Tạo ra một bộ đôi kỹ thuật số


Sản phẩm của SkyWay
Sản phẩm của SkyWay

Tập đoàn SkyWay là một tập đoàn các công ty, được sáng lập bởi 1 doanh nhân, tác giả và nhà thiết kế chung của công nghệ chuỗi Unitsky, Giám đốc hai dự án


THỬ NGHIỆM UNIMO TẠI THÀNH PHỐ
THỬ NGHIỆM UNIMO TẠI THÀNH PHỐ

Trong vài tháng, nhóm của chúng tôi đã thử nghiệm nguyên mẫu UNIMO 1.0 trên đường phố thành phố. Chúng tôi chia sẻ ấn tượng của chúng tôi về các bài kiểm tra và kế hoạch cho tương lai.
Tất cả có 5 kết quả.