• Trang chủ
  • Tin tức
  • Công ty Mỹ Quadratics đã trở thành đối tác của dự án Ả Rập Xê Út

Công ty Mỹ Quadratics đã trở thành đối tác của dự án Ả Rập Xê Út

Công ty Quadratics đã thông báo trên trang web của mình rằng, họ đã ký kết thỏa thuận phân phối độc quyền với công ty đang phát triển vận tải đường dây ở Trung Đông.

Hiện chưa rõ các chi tiết trong thỏa thuận. Tuy nhiên, trên trang web của Quadratics nêu rằng, giờ đây, công ty có quyền lan truyền vận tải đường dây tại Ả Rập Xê Út.

Sự hợp tác với Quadratics có thể làm mở rộng các khả năng của dự án về thực hiện thương mại hóa công nghệ và gia tăng số lượng các dự án triển vọng cụ thể.

Quadratics Development, LLC. — tập đoàn của Mỹ, cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng và vận tải, ứng dụng bê tông nhẹ và thép nhẹ. Hiện nay, phần chính trong các dự án của Quadratics đặt tại Ả Rập Xê Út.00003090 b 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *