• Trang chủ
  • Tin tức
  • Điều quan trọng cần biết | Cổ tức được trả từ lợi nhuận

Điều quan trọng cần biết | Cổ tức được trả từ lợi nhuận

Các nhà đầu tư UST muốn nhận cổ tức từ các khoản đầu tư của họ. Để hiểu cổ tức đến từ đâu, bạn cần hiểu chúng là gì.

Cổ tức là một phần lợi nhuận được chia cho các đồng sở hữu của công ty. Vì vậy, để trả cổ tức, công ty cần có một khoản lợi nhuận lớn ổn định và nếu có thể. Nhớ lại rằng ở dạng đơn giản nhất, công thức lợi nhuận có dạng như sau:

Lợi nhuận = Thu nhập – Chi phí

Nó chỉ ra rằng để dự án UST bắt đầu trả cổ tức, nó cần những khoản thu nhập lớn. Một số công ty thuộc nhóm công ty UST đã tạo ra thu nhập ngày hôm nay. Ví dụ, UST Technologies Co., nhà phát triển vận tải bằng dây, thực hiện một loạt các công việc kim loại với tư cách là một nhà thầu tư nhân. Chúng tôi có thể theo dõi biên lai của các khoản tiền này trong báo cáo lãi lỗ mà công ty đăng hàng năm trên trang web của mình.

Tuy nhiên, thu nhập như vậy để trả cổ tức vào thời điểm hiện tại là không đủ vì một lý do – chi phí của công ty cao hơn. Việc phát triển sản xuất của chính chúng tôi và xây dựng trung tâm R&D của Unitsky String Technologies ở Sharjah đòi hỏi hàng triệu đô la. Hiện tại, hầu hết các chi phí này đều do chủ đầu tư dự án lo.

Trong tương lai gần, các dự án thương mại sẽ trở thành nguồn thu nhập chính cho phép dự án trở thành nguồn vốn tự có và trả cổ tức. Theo người sáng lập UST Anatoly Yunitskiy, năm nay các hợp đồng cho ít nhất ba dự án mục tiêu sẽ được ký kết.

Như vậy, việc trả cổ tức gắn bó chặt chẽ với việc nhận thu nhập từ các dự án thương mại. Đây là những dự án đầu tiên sẽ giúp việc chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư UST đến gần nhất có thể.

z2473885020105 10ba59a0a4c08cba65336d3a98a5c9dc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *