Đoàn đại biểu từ Rwanda | Lý lịch điện tử | Chiết khấu tới 1:73

Ngày đăng: 19-04-2022 12:13:50

Chúng tôi xin đăng tải bản tin vắn video tiếp theo của SWC, trong đó, bạn sẽ biết về các sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển của vận tải đường dây và công ty SWC trong những tuần qua.

Các chủ đề chính của bản tin:

‒ Trung tâm thử nghiệm các công nghệ đường dây tại Sharjah đã đón chuyến thăm của các đại diện từ Rwanda.

‒ Trên tạp chí khoa học «Vận tải đổi mới» đã đăng bài báo về các lý lịch điện tử cho tổ hợp vận tải đường dây.

‒ Trong văn phòng cá nhân phát hành đề xuất đầu tư đặc biệt với chiết khấu tới 1:73.

Để không bỏ lỡ bản tin vắn video tiếp theo, hãy đăng ký lên kênh YouTube SWC và bật nhận thông báo.

 

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan