Hợp tác với Quadratics | Mẫu vận tải mới | Vận tải đường dây trên điện ảnh

 Chúng tôi xin đăng tải bản tin vắn video tiếp theo của SWC, trong đó, bạn sẽ biết về các sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển của vận tải đường dây và công ty SWC trong những tuần qua.

Các chủ đề chính của bản tin:

‒ Công ty Mỹ Quadratics đã trở thành đối tác của dự án Ả Rập Xê Út.

‒ Mẫu vận tải đường dây uLite trải qua giai đoạn thử nghiệm hoàn tất.

‒ Trên trang web của tạp chí «Cơ học thường thức» đã đăng bài báo nhắc về vận tải đường dây.

Để không bỏ lỡ bản tin vắn video tiếp theo, hãy đăng ký lên kênh YouTube SWC và bật nhận thông báo.

Link: https://youtu.be/jlF2b4nP3E4

00003093 b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *