Ngày trong lịch sử của UST

Ngày 16/05 năm 2018 | Mô-đun đầu tiên của unibus U4-220 đã được chuyển đến trung tâm thử nghiệm ở Belarus

Ba năm trước, vào ngày đó, mô-đun đầu tiên trong số hai mô-đun của unibus đường đôi 48 chỗ ngồi đã đến trung tâm thử nghiệm UST ở Belarus .

Unibus đường sắt đôi U4-220 ngày nay là phương tiện vận tải UST có sức chứa lớn nhất, cũng như phương tiện vận tải chuỗi nhiều đơn vị (hai toa) duy nhất.

Dự kiến, một loại phương tiện vận tải dây nhiều mảnh mới, có sức chứa vài trăm người, sẽ được trình diễn tại trung tâm thử nghiệm UST ở UAE trên một đoạn đường dài 2,5 km. Theo ban quản lý, giao thông rộng rãi như vậy là một trong những lĩnh vực hứa hẹn nhất cho việc triển khai thương mại trong tương lai.
0shs0kNi s#UST #SkyWorldCommunity #SWC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *