• Trang chủ
  • Tin tức
  • Nguyễn Đạt Hùng – Dám vạch trần sự thật nghề đầu tư kinh doanh

Nguyễn Đạt Hùng – Dám vạch trần sự thật nghề đầu tư kinh doanh

Một doanh nghiệp có thể tập trung vào nhiều các chiến lược cạnh tranh, tuy nhiên để theo đuổi đến cùng và đạt được kết quả như mong muốn thì luôn đòi hỏi sự tâm huyết trong nghiên cứu, đánh giá và thực hiện triển khai theo đúng hướng của toàn doanh nghiệp. Nếu không có sự quyết tâm ngay từ đầu, rất có thể doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng phân tán, thất bại trong mục tiêu hoàn thành các chiến lược đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *