THỬ NGHIỆM UNIMO TẠI THÀNH PHỐ

Trong vài tháng, nhóm của chúng tôi đã thử nghiệm nguyên mẫu UNIMO 1.0 trên đường phố thành phố. Chúng tôi chia sẻ ấn tượng của chúng tôi về các bài kiểm tra và kế hoạch cho tương lai.
609bdccd5bbd2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *